• 06633202902
  • info@investlorestan.ir
Responsive image

مخابرات و پست

توجه به نیازهای ارتباطی باعث گرديده که در سالهای اخیر جهش بزرگی در زمینه فن­اوری مخابرات در استان صورت گيرد. مطالعات کارشناسان نشان ميدهد كه با توجه به جوان بودن جمعيت استان و استقبال از پيشرفت­هاي مخابراتي،ظرفيت هاي فراواني جهت تنوع، توسعه و گسترش خدمات مخابراتی در استان وجود دارد.




با توجه به جوان بودن جمعيت استان و استقبال از پيشرفت­هاي مخابراتي،ظرفيت هاي فراواني جهت تنوع، توسعه و گسترش خدمات مخابراتی در استان وجود دارد.اطلاعات مربوط به شركت مخابرات استان بشرح ذیل می باشد:






اطلاعات شركت مخابرات استان لرستان تا پايان سال 1398
شرح واحد مقدار/ تعداد
ضريب نفوذ تلفن ثابت به ازاي هر صد هزار نفر 19
ضريب نفوذ تلفن همراه به ازاي هر صد هزار نفر 115
تعداد تلفن‌هاي همگاني دستگاه 4500
تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني روستا 2494
تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه شهر 26
درصد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه درصد 100
تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به كار شماره 338761
تعداد تلفن همراه مشغول به كار شماره 2027525
ماخذ: شركت سهامي مخابرات استان لرستان

پست در لرستان دارای قدمتی بیش از یک قرن است،اولین دفتر پستی استان در سال 1275 مشغول فعالیت شده است. اداره کل پست استان لرستان دارای نمایندگی پستی، دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر پست روستایی می باشد در جدول ذیل اطلاعات پستی استان لرستان ارائه شده است.



اطلاعات اداره كل پست استان لرستان تا پايان سال 1398
رديف شرح تعداد
1 - نمايندگي پستي 6
- دفتر پست روستايي 321
- دفتر خدمات ارتباطي 47
- صندوق پستي‌ (شهري و روستايي) 825
2 مرسولات پستي داخلي وارد شده 1967716
3 مرسولات پستي داخلي صادر شده 1788833
4 مرسولات پستي وارد شده از مبادي خارج كشور 592
5 مرسولات پستي صادر شده به مقصد خارج از كشور 436
ماخذ: اداره كل پست استان استان

آمار بازدید سایت : 949786
آخرین بروزرسانی سایت : 1399/02/20 11:46
year
ورود به سایت نقشه سایت
کلیه حقوق برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان محفوظ می باشد.